Tábory BLATA

Středa 3.8.

Včera večer se většina pirátů definitivně unavila křepčením a blbnutím za doprovodu DJ Adama, proto jsme ráno posunuli budíček až na 8hod.

Odpočinek byl potřeba, protože posádky čekala fyzicky i intelektuálně náročná soutěž. Dorazili k neznámému ostrovu, kde nejdříve ze skromných zásob sladké vody doplnili lodní cisternu. Pak hledali mapu ostrova (skládání depeše v morseovce a následné hledání zakopané krabice). Nejnáročnější bylo zorientovat se v získané („orienťácké“) mapě a nalezení bedny se zadáním závěrečného úkolu. Ten byl kreativní – vymyslet a z přírodnin vytvořit zvíře typické pro daný ostrov a po obědě jej prezentovat ostatním. Bedny byly ukryté v širokém kruhu kolem tábora a nejedna posádka marně hledala bednu v rokli, když předtím z mapy správně vyvodila, že je na kopci 😉

Mezitím jsme si dali výborný oběd – bramboračka + vepřové maso na hořčici s kaší.

Po prezentaci zvěře se děti rozešly na odpolední program po oddílech (jednotlivé posádky při prezentaci si můžete prohlédnout v galerii).

Večer nás čeká tradiční vyhlašování výsledků a také povyšování – plavčíků přibývá, už by se mohl objevit i nějaký lodník.