Tábory BLATA

10.08.2023 Čtvrtek

Dnešní dopoledne se odehrála poslední táborová hra, šlo o zlikvidování Lorda Kakaktuse. Děti musely získat podstatu svého národa a poté vložit do vesmírného panelu, tím Lorda Kakaktuse zkameněli a správci galexie ho pak dali do vězení a „vyhodily“ ho do vesmíru. Večer bylo vyhodnocení celotáborové soutěže a dětem se rozdaly odměny. Pak už se jen poděkovalo vedoucím a všem, co se podíleli na přípravě tábota, poslední táborák a zpěv. A náš vesmírný tábor je u konce. Musíme říct, že i přes nepříznivé počasí jsme si to moc užili. Děti byly naprosto úžasné!!!!!! Už teď se všichni těšíme, až se tu za rok zase sejdeme!! ❤