Hřiště U Boudy

Provozujeme hřiště s klubovnou v Horním Hanychově. Od dubna 2008 byla zahájena rekonstrukce naší boudy u hřiště. Přesto, že účast na brigádách byla jaká byla, podařilo se hrstce nadšenců dotáhnout dílo do zdárného konce. A tak bylo možné v sobotu 13.9.2008 uspořádat kolaudaci. Chtěli bychom tímto poděkovat všem lidičkám, kteří přiložili své ruce k dílu. Myslím, že se bouda povedla, je v ní dost místa pro všechny raky a račice a bude se nám v ní dobře pařit.

Klubovna průběžně prochází úpravami a modernizací, tak aby mohla všem sloužit.

Fotogalerie z první rekonstrukce