Tábory BLATA

Tajemné hry na Blatech 2018

Další z našich táborů je opět před námi.  Letos jsme pro vás připravili celotáborovou hru, ve které se budou mísit prvky zábavných sportovních disciplín s těmi netradičními, vědomostními. Přijďte si všichni vyzkoušet na vlastní kůži naše Tajemné hry na Blatech.

Přihlášky a další informace k dispozici ke stažení na této stránce.

Číslo přihlášky = variabilní symbol. Bez tohoto čísla je přihláška neplatná. Variabilní symbol obdržíte pouze u vedoucích jednotlivých oddílů.